Vi har ett problem

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Tankar

Vi har ett problem, det angår våra syskon och vi måste lösa detta nu!
 
För drygt en månad sedan, den 5 maj för att vara exakt.
Jag gick upp på scenen och höll det fortsättningstal för Katrineholm första Pride. Precis enligt tradition som man ska göra.
Den 5 maj talade jag inom temat tystnad och om våra hbtq-syskon, våra medmänniskor som söker asyl i Sverige. Jag talade om våra syskon och medmänniskor i andra länder som blir levande begravda, förföljda, torterade och mördade.
Idag, den 30 maj 2017 öppnar jag telefonen och möts av expressens och QX’s artiklar och intervjuer med hbtq-flyktingar som nekas asyl.
Enligt tjänstemän på migrationsverket bevisar inte de asylsökande tillräckligt i detalj om deras inre känslor och tankar om sin ”HBTQ”- identitet.
”För att få asyl i Sverige krävs att en person kan visa att hen känner en välgrundad fruktan för förföljelse. Att som hbtq-person få asyl är mycket svårt på grund av den bevisbörda som vilar på den asylsökande. Den asylsökande måste redogöra muntligt, mycket detaljerat, för sina “inre tankar och känslor” kring sin hbtq-identitet.”  

Vad menar de med sin HBTQ-identitet? Vad är en HBTQ-identitet?
Det handlar väll mer om vilken hotbild de har emot sig?
Hur ska dessa människor kunna lita på sina tolkar, när de blivit förrådda av sitt egna folk, bara för att det anses bryta mot regler om moral och allmänordning.
Hur ska dessa människor ens kunna redogöra muntligt, mycket detaljerat, sina inre tankar och känslor ”kring sin hbtq-identitet”, när de inte ens har haft en chans att få uttrycka sina känslor öppet.
Hur är detta test egentligen uppbyggt? Är den uppbyggt precis på samma sätt som ni, HETEROSEXUELLA, skapade en norm för oss som identifierar oss inom HBTQ.
En norm som inte ens vi själva har varit med och bestämt om hur vår norm ska se ut.
Jag är tom på ord efter att nu tänkt igenom det viktigaste jag ville skriva ner och säga.
Detta är mina tankar och inget som borde syftas till fakta, även fast jag letat upp viss fakta.
 
 
Ni kan läsa alla artiklar nedan om ni nu missat detta eller om ni just bara vill läsa mer.
QX:
https://www.qx.se/samhalle/sverige/143614/de-sager-att-de-ar-homosexuella-men-staten-vagrar-tro-dem/
https://www.qx.se/samhalle/sverige/144064/rickard-soderberg-inte-gay-nog-for-migrationsverket/
https://www.qx.se/samhalle/sverige/143642/homosexuella-diallo-jag-vill-beratta-innan-jag-skickas-for-att-do/
https://www.qx.se/samhalle/sverige/143637/lesbiska-lucy-tolken-missforstod-lucy-over-tio-ganger/
https://www.qx.se/samhalle/sverige/143634/homosexuella-bossa-jag-kan-inte-ta-livet-av-mig/
https://www.qx.se/samhalle/sverige/143629/lesbiska-pearl-ett-ode-varre-an-doden/
https://www.qx.se/samhalle/sverige/143649/homosexuella-benon-dina-grannar-ar-din-varsta-fiende/
Expressen:
http://www.expressen.se/nyheter/homosexuella-skickas-tillbaka-klarar-inte-sveriges-homotest/
http://www.expressen.se/nyheter/bossa-uthangd-i-hemlandet-nu-tvingas-han-tillbaka-/
http://www.expressen.se/nyheter/migrationsverket-tror-inte-att-lucy-ar-lesbisk-/
http://www.expressen.se/nyheter/diallo-33-torterades-for-att-han-ar-homosexuell/
http://www.expressen.se/nyheter/starka-reaktioner-pa-statens-homotester/